ватылу


ватылу
страд. от вату
1) би́ться, разбива́ться/разби́ться, коло́ться/расколо́ться

чүлмәк ватылды — горшо́к расколо́лся

чынаяк ватылды — ча́шка разби́лась

2) разруша́ться/разру́шиться

станцияләр ватылган, җимерелгән — ста́нции разби́ты

3) лома́ться, полома́ться, разла́мываться/ разлома́ться, слома́ться

машина ватылган — маши́на слома́лась

4)
а) возвр.; перен.; разг. ослабе́ть, обесси́ливать/обесси́лить; теря́ть си́лы, вы́биться из сил

күп яшәдем, бик ватылдым — до́лго жил, о́чень обесси́лел

б) изнемога́ть/изнемо́чь, утомля́ться/утоми́ться, истоми́ться, устава́ть/ уста́ть, чу́вствовать разби́тость, кра́йнюю уста́лость (от тяжёлой работы ходьбы)
5) перен.; разг. изнуря́ться/изнури́ться, изма́тываться/измота́ться, кра́йне утоми́ться, выдыха́ться/ вы́дохнуться (от горя забот тревоги и т. п.)

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "ватылу" в других словарях:

  • ватылу — 1. Кисәкләргә ваклану, таркалу, сыну, җимерелү (каты әйберләр тур.) 2. Җимерелү, кыйратылу 3. Эшкә яраксыз хәлгә килү 4. күч. Саулык какшау. Бик нык ару талу 5. Бик нык йончу, нервлар какшау …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • җимерелү — 1. Ватылып, ишелеп төшү, аву (йорт, каралты һ. б. тур.). Хәрабәлеккә, җимереклеккә әйләнү 2. Убылу, ишелү, астагы бушлыкны каплау шахта җ. 3. Ватылу, эшкә ярамау җимерелергә торган иске карават 4. күч. Яхшы гына, уңышлы гына бара торган җирдән… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • уалу — ф. 1. Вак кисәкләргә бүленү, ватылу, ваклану 2. Җил, яңгыр һ. б. тәэсиреннән таркалу, җимерелү 3. күч. Физик эштән арып ватылу, тән сызлау. УАЛЫП ТОРУ – Бер беренә ябышмыйча таралып тору, ярмалы булу (туфрак, эремчек һ. б. ш. тур.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • ярылу — 1. (Яру) 2. Салкыннан, корылыктан һ. б. ш. чәрдәкләнү, яргалану, ярык барлыкка килү 3. Шартлап бик вак кисәкләргә аерылу. Берәр сәбәптән шартлап ватылу, икегә аерылу 4. Кинәт бәрелүдән, сугылудан яки селкенүдән яисә искерүдән кисәкләргә аерылу,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • авария — 1. Эш, хәрәкәт вакытында машинаның һ. б. ның нин. б. механизмы ватылу 2. Һәлакәт, зур җимерелү, үлемнәр белән бәйләнгән хәл, бәхетсезлек 3. күч. Нин. б. эшнең, планның көтмәгәндә таркалуы, челпәрәмә килүе, барып чыкмавы, уңышсызлык …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • бозылу — 1. Яраксыз хәлгә килү, начарлану 2. Ватылу, җимерелү 3. Юкка чыгу, бетү тынычлык б. 4. Үтәлмәү, дөрес булмаган якка үзгәрү (закон, кагыйдә һ. б. тур.). Нәр. б. формасы, эчтәлеге, рәвеше үзгәрү 5. Йөзгә ачу, ризасызлык һ. б. ш. билгеләр чыгару тур …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • җәрәхәтләнү — 1. Җәрәхәт, яра барлыкка килү. (Кеше, хайван) яралану 2. күч. Күңелдә, йөрәктә авыр эз, рәнҗүле тойгы калу бур. 3. күч. Ватылу, җимерелү, төзеклеген югалту (җансыз әйберләр тур.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • кыйралу — (КЫЙРАТУ) – Ватылу, кырылу, җимерелү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • чырпалу — диал. Ватылу, чатнау, тетелү таулар ярылып ташлар чырпала …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге